วันนี้ วิสาขะ

วันนี้ วิสาขะ
คิดถึงพระพุทธองค์
ชาวพุทธอย่าลืมหลง
ต้องมั่นคงในสัทธา
เชื่อความตรัสรู้
พระจอมครูผู้เลิศฟ้า
น้อมนำพระธรรมมา
สู่ชีวิตและจิตใจ
อริยสัจสี่
เป็นธรรมที่สุดยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงสอนไว้
นำมาใช้สร้างปัญญา
ชื่อว่า ผลทุกอย่าง
ล้วนเหตุสร้างให้เกิดมา
เหตุนั้นมิใช่ว่า
เทพเทวาดลบันดาล
ความเพียรที่ชอบธรรม
คือเหตุนำให้พบพาน
ผลดีที่ต้องการ
มิใช่ใครมาให้พร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น