สุจริตมีปัญญาและกล้าหาญ

สุจริตมีปัญญาและกล้าหาญ
ทั้งมีประสบการณ์งานน้อยใหญ่
บุคคลนี้โบราณท่านสอนไว้
สังคมควรวางใจให้ทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕