สังคมถึงทางตัน

สังคมถึงทางตัน
เวลานั้นท่านให้หา
คนดีมีปัญญา
ใจหาญกล้ามาทำการ
บางคนปัญญาดี
แต่ไม่มีความกล้าหาญ
ก็ยากจักทำงาน
ที่ลำบากมากด้วยภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕