นายว่าขี้ข้าพลอย

นายว่าขี้ข้าพลอย
ถ้อยวจีที่โบราณ
พูดถึงอัประมาณ
น่าขายหน้าของข้าไท
ไม่คิดถึงถูกผิด
คิดแต่เพียงอยากจะได้
ความรักความปลอดภัย
จากเจ้านายเท่านั้นเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕