ความพ่ายแพ้

ท่านว่าความพ่ายแพ้
อาจมีแก่ทุกสงคราม
แต่แพ้ที่ปราชญ์ห้าม
คือการแพ้แก่อารมณ์
อารมณ์ริษยา
เหตุนำพาความระทม
พระสอนวิธีข่ม
โดยหมั่นบ่มมุทิตา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕