หวังแต่จะพึ่ง

การหวังแต่จะพึ่ง
กับสิ่งซึ่งไร้ตัวตน
ยากนักจักเกิดผล
ให้สมดั่งที่หวังไว้
ความเพียรพระสอนว่า
มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่
ผู้ที่นำมาใช้
ย่อมพ้นทุกข์พบสุขจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ มิ.ย. ๒๕๖๕