ดวงดาวดวงน้อย ๆ

ดวงดาวดวงน้อย ๆ
ที่ล่องลอยอยู่บนฟ้า
ไม่อาจที่จะพา
สุขทุกข์ใดมาให้คน
การทำพูดและคิด
สุจริตเป็นเบื้องต้น
หรือเป็นอกุศล
เหตุเกิดสุขและทุกข์ภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕