การทำ พูด และคิด

การทำ พูด และคิด
ทั้งอดีตปัจจุบัน
ทั้งหลายทั้งปวงนั้น
องค์พุทธาตรัสว่ากรรม
และตรัสว่ากรรมนี้
คือผู้ที่จัดและทำ
มนุษย์ให้สูงต่ำ
ไม่มีใครไหนบันดาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕