ทาน ศีล ภาวนา

ทาน ศีล ภาวนา
ผู้นำมาปฏิบัติ
จริงจังและเคร่งครัด
จัดว่าดีมีมงคล
คุ้มครองป้องกันภัย
เป็นเหตุได้ศุภผล
ช่วยพัฒนาตน
กว่ามงคลวัตถุใด
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕