ความทุกข์ที่ลุกลาม

ความทุกข์ที่ลุกลาม
เพราะทำตามตัวตัณหา
ความโลภอยากได้มา
และดิ้นรนอยากพ้นไป
อยากดับความทุกข์นั้น
ที่สำคัญเหนือสิ่งใด
ตัณหาในจิตใจ
ต้องดับไปอย่าให้มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕