ศีล ทาน ภาวนา

ศีล ทาน ภาวนา
ไม่รักษาไม่สนใจ
คิดแต่อยากจะได้
วัตถุที่มีมงคล
แม้ได้มากแค่ไหน
มิอาจใช้เพื่อช่วยตน
มีแต่จะส่งผล
ให้จนทรัพย์อับปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕