มนุษย์ในโลกนี้

มนุษย์ในโลกนี้
มีชั่วดีปะปนกัน
การรู้จักเลือกสรร
สังคมนั้นพัฒนา
เกลียดกลัวทุจริต
มีดวงจิตคิดเมตตา
ช่วยเหลือชาวประชา
ควรนับว่าเป็นคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๕