ความดีของศาสนา

ความดีของศาสนา
คือสัทธาเรื่องบาปบุญ
ใครมีย่อมเป็นคุณ
แก่ชีวิตและจิตใจ
บาปบุญไม่สัทธา
เลวร้ายกว่าความชั่วใด
เพราะนั่นเป็นเหตุให้
ทำบาปได้ทุกประการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕