สรรพสิ่งสรรพสัตว์

สรรพสิ่งสรรพสัตว์
ที่อุบัติก่อเกิดมา
สุดท้ายล้วนหายหน้า
ต้องอำลาจากโลกไป
พยานในเรื่องนี้
คือผู้ที่เคยยิ่งใหญ่
บัดนี้ เรารู้ได้
ก็เพียงแต่แค่ตำนาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕