จิตใจของมนุษย์

จิตใจของมนุษย์
สำคัญสุดท่านสอนไว้
ซึมซับทุกสิ่งได้
ทั้งใกล้ไกลและชั่วดี
สติเครื่องสังวร
กลั่นกรองก่อนอย่างถ้วนถี่
รับไว้แต่สิ่งดี
คือทางรอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕