อัตตาธิปไตย

อัตตาธิปไตย
ทำอะไรตามใจตน
หากโลกไม่มีคน
สามารถทำตามปรารถนา
ถ้ายังมีคนอื่น
อยู่ร่วมพื้นพสุธา
ทำตามกติกา
นักปราชญ์ว่าเกิดมงคล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕