สุดยอดแห่งปัญญา

สุดยอดแห่งปัญญา
คือดวงตาที่เห็นธรรม
พระจัดว่าเลิศล้ำ
เพราะนำใจไปถูกทิศ
รู้ซึ้งถึงความจริง
สละทิ้งความเห็นผิด
เปลี่ยนแปลงความนึกคิด
นี้คือจิตที่เห็นธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.ค. ๒๕๖๕