คำพูด

คำพูดแม้ได้ใจ
แต่ว่าไร้ซึ่งประโยชน์
ก็จัดว่ามีโทษ
อย่าชอบใจใช้พูดจา
ท่านเรียกคำเพ้อเจ้อ
เหมือนละเมอเพ้อพูดมา
ผู้พูดก็ไร้ค่า
เสียเวลาแก่ผู้ฟัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ค. ๒๕๖๕