กลัวเสียและอยากได้

กลัวเสียและอยากได้
เหตุทำให้ใจไหวหวั่น
อาการที่ว่านั้น
ท่านเรียกมันว่าตัณหา
ความทุกข์ทางจิตใจ
ทั้งน้อยใหญ่ที่เกิดมา
แก่เหล่าชาวประชา
เพราะตัณหาเป็นผู้นำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.ค. ๒๕๖๕