ผู้แพ้เรียกว่าพระ

ผู้แพ้เรียกว่าพระ
ผู้ชนะเรียกว่ามาร
นี้เรียกจากพื้นฐาน
การชนะโดยอธรรม
ชนะเหล่าศัตรู
ผู้มีจิตคิดก่อกรรม
ด้วยการที่เป็นธรรม
เรียกว่าพระชนะมาร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.ค. ๒๕๖๕