อารมณ์

อารมณ์ยามออกฤทธิ์
แม้ยาพิษไม่ร้ายเท่า
ทำลายจิตใจเรา
และลามไปทำลายคน
โกรธเกลียดริษยา
เหมือนมารมาสิงใจตน
ให้เกิดความร้อนรน
และนำภัยให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.ค. ๒๕๖๕