ทุกสิ่งที่เกิดมา

ทุกสิ่งที่เกิดมา
พระสอนว่าล้วนดับไป
บ้างช้าบ้างเร็วไว
ตามปัจจัยที่สั่งการ
สมบัติทุกชนิด
มีชีวิตเป็นพื้นฐาน
ทุกอย่างอันตรธาน
เมื่อชีวิตนั้นปลิดปลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕