เหตุทำความชั่วดี

เหตุทำความชั่วดี
นักปราชญ์ชี้ว่านิสัย
ชั่วดีที่ทำไว้
จนฝังใจเป็นสันดาน
ส่วนบ้านหรือว่าป่า
ทั้งเสื้อผ้าและอาหาร
ไม่ได้เป็นประมาณ
ให้คนทำความชั่วดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕