ผู้ผูกใจเจ็บ

ผู้ผูกใจเจ็บไว้
ว่าเขาได้ทำร้ายตน
จิตใจคิดเวียนวน
จะทำร้ายให้สาสม
นี้เรียกพยาบาท
เหตุพินาศแห่งอารมณ์
สร้างความทุกข์ระทม
แก่สังคมและตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕