เกลียดกลัวทุจริต

เกลียดกลัวทุจริต
มีความคิดกรุณา
อีกทั้งมีปัญญา
แก้ปัญหาให้สังคม
ผู้ทำได้อย่างนี้
เหล่าเมธีท่านชื่นชม
ชาวบ้านก็นิยม
อยากจะเห็นเป็นผู้นำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕