ความชั่วหรือความดี

ความชั่วหรือความดี
ที่ได้ทำประจำไว้
ฝังติดในจิตใจ
เรียกนิสัยหรือสันดาน
คนทำชั่วหรือดี
ทั้งสองนี้เป็นพื้นฐาน
ไม่ใช่เทพหรือมาร
ดลบันดาลให้ทำไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๕