ชีวิตของเรา

ชีวิตของเรานี้
เป็นที่รักสักเท่าไหร่
ชีวิตของใครๆ
เขาก็รักสักเท่านั้น
พระว่าความคิดนี้
เป็นความดีที่สำคัญ
ในทางช่วยสร้างสรรค์
ความปลอดภัยให้โลกเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ส.ค. ๒๕๖๕