ความดี

ความดีท่านว่าไว้
ล้วนทำได้กันทุกคน
มั่งมีหรือยากจน
ก็ดีได้ดังใจฝัน
ดอกไม้อยู่ในป่า
หรือนำมาใส่แจกัน
ความงามของเขานั้น
ก็ยังอยู่คู่กับตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ส.ค. ๒๕๖๕