ความสำเร็จ

ท่านว่าความสำเร็จ
เกิดจากเหตุอันชอบธรรม
อย่างนี้จึงจะนำ
ความภูมิใจให้แก่ตน
ที่เกิดจากอธรรม
มักจะนำอัปมงคล
มาให้ทั้งแก่ตน
ถึงเผ่าพงศ์วงตระกูล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ส.ค. ๒๕๖๕