เมื่อปัญหาประดังมา

เมื่อยามปวงปัญหา
ประดังมาสู่ชีวิต
มักทำให้ดวงจิต
และความคิดเกิดมืดมน
ท่านว่าในยามนี้
มักจะมีทรชน
ทำเป็นใจกุศล
มากระทำการซ้ำเติม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ส.ค. ๒๕๖๕