ปัญญาปราชญ์ยอมรับ

ปัญญาปราชญ์ยอมรับ
ว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
มีค่าสุดล้ำเลิศ
เมื่อเปรียบกับทรัพย์อื่นใด
เพราะทรัพย์คือปัญญา
สามารถหาได้ทุกวัย
ไร้โทษไร้พิษภัย
และยิ่งใช้ยิ่งเกิดมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ส.ค. ๒๕๖๕