ปัญญารู้กายใจ

ปัญญารู้กายใจ
ว่าล้วนไร้ซึ่งแก่นสาร
เพราะว่าอยู่ไม่นาน
ต้องแตกดับย่อยยับไป
พระว่าปัญญานี้
มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่
เพราะทำให้จิตใจ
ไม่หวั่นไหวโลกธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕