ความจริงสิ่งไม่ตาย

ความจริงสิ่งไม่ตาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนมา
คำสอนมีคุณค่า
ควรศึกษาไว้เตือนใจ
เหมือนน้ำมีความเย็น
อาจต้มเป็นน้ำร้อนได้
แต่หยุดต้มเมื่อไร
ก็กลับเป็นเย็นอย่างเดิม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕