ผู้รู้ความเป็นจริง

ผู้รู้ความเป็นจริง
ว่าทุกสิ่งที่เกิดมา
มิได้อยู่คู่ดินฟ้า
ล้วนต้องลาจากโลกไป
จิตใจย่อมหนักแน่น
ไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหว
รองรับทุกอย่างได้
ท่านเปรียบไว้เหมือนแผ่นดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕