มนุษย์นานาจิต

มนุษย์นานาจิต
มีความคิดเป็นของตน
ไปตามเหตุและผล
แต่ละคนรับรู้มา
ดังนั้น การชี้แจง
ให้แจ่มแจ้งทุกปัญหา
กำจัดความกังขา
หนึ่งแห่งทางสร้างปรองดอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕