สรรเสริญและนินทา

สรรเสริญและนินทา
โบราณว่าของคู่กัน
อย่าได้ไปยึดมั่น
ให้เกิดสุขหรือทุกข์ใจ
แต่ว่าคำนินทา
อาจมีค่าอันยิ่งใหญ่
เมื่อผิดแล้วแก้ไข
ให้ถูกต้องตามคลองธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.ย. ๒๕๖๕