วันคืนที่ผันผ่าน

วันคืนที่ผันผ่าน
เรียกว่ากาลหรือเวลา
เป็นเหตุนำสุขมา
หรือเหตุพาทุกข์ก็ได้
ผู้ใช้ทำการงาน
ย่อมบันดาลความสุขให้
เกียจคร้านปล่อยผ่านไป
มักทุกข์ใจเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.ย. ๒๕๖๕