ความรักและความชัง

ความรักและความชัง
เป็นที่ตั้งและที่มา
สรรเสริญและนินทา
โบราณว่าอย่าสนใจ
รักกันก็สรรเสริญ
ช่วยจำเริญคำพรให้
ชังกันเกิดหมั่นไส้
คอยตั้งหน้าด่าประณาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.ย. ๒๕๖๕