อดีตปัจจุบันอนาคต

อดีตก็ไม่คิด
ไม่ยึดติดปัจจุบัน
อนาคตก็ไม่ฝัน
มุ่งมั่นทำแต่ความดี
ท่านว่าบุคคลใด
มีจิตใจดังกล่าวนี้
จริงจังและคงที่
คือผู้ข้ามความกังวล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.ย. ๒๕๖๕