อุบาย

อุบาย คือเล่ห์กล
อาจส่งผลอันยิ่งใหญ่
ช่วยตนให้มีชัย
ปัจจุบันได้ทันที
แต่ปราชญ์ท่านเตือนไว้
ก่อนจะใช้คิดให้ดี
อุบายมักจะมี
อบายอยู่เป็นคู่กัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.ย. ๒๕๖๕