สิ่งที่มีคุณค่า

สิ่งที่มีคุณค่า
ช่วยรักษาทรัพย์ไว้ได้
ทั้งนำความสุขใจ
เอามาให้แก่ทุกคน
พระว่าไม่มีโรค
จัดเป็นโชคประเสริฐล้น
ใครมีประจำตน
นั้นโชคดีและมีบุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.ย. ๒๕๖๕