อาการสามสิบสอง

อาการสามสิบสอง
ไม่บกพร่องวิกลไป
นักปราชญ์ท่านจัดไว้
ว่าโชคดีมีมงคล
และจัดว่าเป็นทรัพย์
ที่ได้รับจากกุศล
หมั่นใช้หมั่นฝึกฝน
สิ่งล้ำเลิศจักเกิดมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕