ชีวิต

ชีวิตนักปราชญ์ว่า
มีคุณค่ากว่าสิ่งใด
ทรัพย์ยศเกิดขึ้นได้
เพราะอาศัยมีชีวิต
ชีวิตอยู่มาได้
ย่อมมิใช่ใครลิขิต
แต่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระสอนไว้ได้แก่บุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕