ไม่พูดไม่ทำใคร

ไม่พูดไม่ทำใคร
ให้เขาได้ความทุกข์ร้อน
มีใจเอื้ออาทร
คิดแผ่เผื่อช่วยเหลือกัน
เพียรทำหน้าที่ตน
ด้วยอดทนและเชื่อมั่น
ทำได้สามอย่างนั้น
ท่านเรียกว่าสาธุชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕