ชรา

ชราพระสอนไว้
ว่าเป็นภัยคอยคุกคาม
ทำลายความสวยงาม
แม้ชีวิตให้ปลิดปลง
แต่คิดถึงเนืองนิตย์
ช่วยเตือนจิตหายลุ่มหลง
สามารถนำไปส่ง
ถึงประตูสู่นิพพาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕