ชอบทำทุจริต

ชอบทำทุจริต
ไม่เคยคิดทำกุศล
ทอดทิ้งหน้าที่ตน
นี้คือคนผู้ประมาท
พระว่ามีโทษใหญ่
คือทำให้หมดโอกาศ
ชีวิตน่าอนาถ
อยู่ก็คล้ายคนตายแล้ว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕