การทำและเจรจา

การทำและเจรจา
อันเกิดมาจากจิตใจ
ซื่อตรงและผ่องใส
ไม่แฝงไปด้วยมายา
พระจัดเป็นกุศล
และว่าผลที่ตามมา
ล้วนดีมีคุณค่า
เป็นความสุขไร้ทุกข์ภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕