ผู้มีความมั่นใจ

ผู้มีความมั่นใจ
ว่าตนได้ทำความดี
เพียรทำไม่หน่ายหนี
แม้ชีวิตอุทิศให้
ปัญหาอุปสรรค
แม้จะหนักสักเพียงไหน
ไม่กลัวไม่ท้อใจ
นี้วิสัยวีรชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑ ต.ค. ๒๕๖๕