คนดี

เมืองอยุธยา
โบราณว่ามีคนดี
เกิดอยู่คู่ธานี
มิได้มีจะสิ้นไป
คำนี้ท่านสอนว่า
อย่ายึดติดอยู่กับใคร
ว่าเมื่อขาดเขาไป
เมืองจะไร้ซึ่งคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒ ต.ค. ๒๕๖๕