เพียรคิดป้องกันภัย

เพียรคิดป้องกันภัย
แม้อยู่ไกลไว้ล่วงหน้า
เมื่อภัยนั้นเกิดมา
ใช้ปัญญาเข้าแก้ไข
และเพียรทำความดี
ให้เกิดมีเป็นนิสัย
รักษาความดีไว้
ผู้ทำได้ย่อมเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓ ต.ค. ๒๕๖๕